Spolupráca a kontakty

 

Mestská polícia

Oddelenie prevencie kriminality
Bc. Roman Jankovič
tel: 044 431 44 77, mobil: + 421 917 403 679
e-mail: jankovic@ruzomberok.sk
https://www.ruzomberok.sk/sk/samosprava/mestska-policia/kontakty

 

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu (PREROD)

Plavisko 47 (hala T-18)
Ružomberok
mobil: 0918 530 171
e-mail: rkprerod@ruzomberok.sk

 

Projekt primárnej prevencie pre ZŠ_kompletný popis

 

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)
Adresa: I. Houdeka 2351, 034 01 Ružomberok
Tel./fax.: 044/4342634
E-Mail: cpppap@ppprk.sk


Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Ružomberku
 Nám. Slobody 1
034 21, Ružomberok

Preventistka: Ing. Gabriela Špánková
Telefón:  0961483 113
Fax:  0961483 119
E-mail:  saganova@minv.sk
Telefón:  0961 / 483 113

 

Oddelenie školstva a športu
Školský úrad

Mgr. Katarína Sališová
Referent pre základné školy
Tel.: 044 / 431 44 66
Mobil:+421 918 570 694
E-mail: katarina.salisova@ruzomberok.sk

 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ELÁN
Dončova 1 , 034 01 Ružomberok
Plavisko 47, 034 01 Ružomberok

cvcrbk@gmail.com

 

Mestská knižnica Ružomberok
https://www.kniznicark.sk/i/back1.jpgPodhora 33
034 01 Ružomberok
info@kniznicark.sk

Po-Pia    8.00 - 18.00 hod.

 

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA
ZŠ Bystrická cesta 14, Ružomberok
skol.parlamentrk@gmail.com
https://zparlament-zsbystricka.webnode.sk/