Kontakt

Základná škola Bystrická cesta 14,  034 01 Ružomberok

Koordinátorky prevencie: Mgr. Alena Holbusová, Mgr. Viera Sleziaková