Kontakt

Základná škola Bystrická cesta 14,  034 01 Ružomberok

Koordinátorka prevencie: Mgr. Ľudmila Mičudová

 

micudova@zsbystricka.sk