Drogy

Prevencia drogových závislostí

     Prevencia drogových závislostí v rezorte školstva vychádza z článku 33 Dohovoru o právach dieťaťa a Európskej protidrogovej stratégie. Týka sa realizácie preventívnych opatrení na úrovni škôl a školských zariadení, priorít rezortu školstva, výchovno-vzdelávacích projektov a programov.

Zdroj :https://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=default&page=Portal&ColorID=2

 

Pokyny pre tých, ktorí chcú zanechať fajčenie

https://www.healthystyle.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=26