MATERIÁLY

ŠIKANOVANIE/ AGRESIVITA

 

ŠIKANOVANIE - PRÍRUČKA PRE PEDAGÓGOV ZŠ

METODICKÁ PRÍRUČKA- VIEME, ŽE… Miron Zelina, Mário Lenárt

METODICKÁ PRÍRUČKA-  SPOLU PROTI ŠIKANE

VYCHOVNÝ PROGRAM PRÁCE S POTENCIÁLNYMI OBETAMI ŠIKANOVANIA I.

VYCHOVNÝ PROGRAM PRÁCE S POTENCIÁLNYMI OBETAMI ŠIKANOVANIA II.

Zastavme šikanovanie/ ZVYŠOVANIE POVEDOMIA : 9 CVIČENÍ

PREVENCIA A ELIMINÁCIA AGRESIVITY A ŠIKANOVANIA V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ-

ZÁŽITKOVÉ AKTIVITY PRE DETI A MLÁDEŽ

 

ĽUDSKÉ PRÁVA

PRVÉ KROKY PRI VÝCHOVE K ĽUDSKÝM PRÁVAM

ĽUDSKÉ PRÁVA NA KAŽDÝ DEŇ

PRÁVA DETÍ

ĽUDSKÉ PRÁVA V EDUKAČNOM PROCESE

TOLERANCIA

PREDCHÁDZAJME INTOLERANCII VÝCHOVOU K DODRŽIAVANIU ĽUDSKÝCH PRÁV

 

 

Stránka venovaná problematike ľudských práv

https://www.bojnak.wbl.sk/metodicka-pomoc.html

 

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY PRE KAŽDÉHO

Osemsmerovku na tému ľudských práv si možete stiahnuť vo formáte PDF alebo DOCX.

Originálne quarteto k téme - PDF alebo PPTX.

Zábavnú tajničku - PDF alebo DOC.

Zdroj: https://www.bojujeme-za-ludske-prava.herobo.com/projekty.html

 

RASIZMUS

 

Rómovia - : Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu (Zuzana Kumanová, Arne B. Mann, Alica Petrasová, Mária Šimčáková-Tóthová)

Židovské dejiny a kultúra- : Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu (Jana Hradská, Slávka Molnárová)

 

EMPATIA TOLERANCIA

TVORBA PROTIPREDSUDKOVEJ KLÍMY V TRIEDE

VÝCHOVA K TOLERANCII HROU

XENOFÓBIA A RASIZMUS

 

PREVENCIA ZÁVISLOSTÍ

PREVENCIA V PRAXI 1.

PREVENCIA V PRAXI 2.

PREVENCIA V PRAXI 3.

Zdroj: Hupková, I. - Kuchárová, B.: Prevencia v praxi. Námety hier a aktivít v prevencii závislostí. 1-3

 

ZDRAVÁ VÝŽIVA

VÝUKOVÝ SOFTVÉR  PYRAMÍDA

Zdroj: https://www.vup.sk/index.php?mainID=4&navID=32

DIDAKTICKÉ HRY Deň zdravej výživy

Zdroj:  Huľová, Z. a kol.  

Prezentácia o vode z roku 2070