POUŽÍVANIE INTERNETU JE BEZPEČNÉ, POKIAĽ SI BUDETE PAMÄTAŤ TIETO  3 ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ:

1. Chráňte svoj počítač

Dbajte na to, aby bol váš operačný systém aktuálny.

Používajte antivírusový program.

Používajte firewall.

Robte si záložné kópie dôležitých súborov.

Buďte opatrný, keď niečo sťahujete z internetu.

2. Chráňte seba

Buďte obozretný, keď zverejňujete svoje osobné informácie.

Myslite na to, s kým sa rozprávate.

Pamätajte na to, že nie všetko je hodnoverné a že nie každý, s kým sa stretnete na internete, je čestný.

3. Dodržiavajte pravidlá

Musíte sa riadiť zákonmi, aj keď ste na internete.

Starajte sa o ostatných tak, ako aj o seba, keď ste online.

 

 

         

 KOMIX: 3...2...1.. internet

 ....... NA WEBE VÁS, ROVNAKO AKO PRI 

AUTOMOBILOVÝCH PRETEKOCH, ČAKAJÚ 

MNOHÉ NÁSTRAHY. KAŽDÝ SA MÔŽE 

NEČAKANE DOSTAŤ DO NEBEZPEČNÝCH 

SITUÁCIÍ........

 

 

 

 

 

INTERAKTÍVNE PRÍBEHY

 
Príbehy pre 7 až 12 ročných 

Príbeh Nekonečný les rozpráva príbeh 9-ročného Michala, ktorý sa učí, ako používať počítač a e-mail. V príbehu sa hovorí okrem iného o tom, čo je internet a čo sa na ňom dá robiť. Zároveň sa žiaci naučia, že internet obsahuje aj zlé veci, pred ktorými by sa mali chrániť.

Príbeh Annin nový priateľ je pokračovaním príbehu Nekonečný les a jeho hlavnou hrdinkou je malá Anna, sesternica Michala. Príbeh pojednáva o verejnej povahe internetu, správaní sa na internete, uverejňovaní obrázkov a autorských právach.

 
Príbehy pre 13 až 16 ročných

Príbeh Výlet do Ríma začína, keď Ema, ktorá navštevuje školský dramatický krúžok, dostane scenár od kamaráta, ktorého pozná iba z četu. Príbeh sa okrem iného venuje autorským právam, ochrane počítača a významu hesla.

Príbeh Zmätky a nehody je zložený z niekoľkých krátkych príbehov, ktoré hovoria o správnosti informácií na internete, o veciach súvisiacich so zodpovednosťou za uverejnenie fotografií alebo textu na internete, o stretávaní ľudí a sieťach peer-to-peer.

 
Príbehy pre rodičov

Príbeh rodiny Novákovcov obsahuje dobré rady a tipy pre rodičov ako účinne chrániť svoje deti pri používaní internetu.

Aby ste si mohli príbehy pozrieť, musíte mať vo vašom internetovom prehliadači nainštalovaný prehrávač na flashové aplikácie. Ak vám chýba, nájdete ho tu.

 

AKO OCHRÁNIŤ DETI PRED NÁSTRAHAMI INTERNETU

Obrazek
 

1. časť slovník - akronymy

3. časť slovník - terminológia slov
10 rád ako sa správať na internete bezpečne
Čo treba urobiť po pripojení nového počítača na internet?
Sú Vaše deti na internete v bezpečí?
Stanovte svojim deťom pravidlá!
Monitorovacie programy, filtre a rodičovské zámky
Čet
Vírusy
SPAM (Nevyžiadaná pošta, falošné prosby o pomoc, reklamy, pyramídové hry, reťazové listy šťastia...)
Online obchodovanie
Zoznamky
HOAX
Sťahovanie
Hry
Reklama

ZDROJ: https://www.topky.sk

ovce.sk

Projekt Sheeplive (slovenský originál OVCE.sk) vznikol z iniciatívy eSlovensko o.z. ako súčasť projektov Zodpovedne.sk, Pomoc.sk a Stopline.sk. Projektovými partnermi sú ďalej Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky a Slovenský výbor pre Unicef. Hlavným cieľom projektu je detský animovaný seriál a medzinárodný internetový portál. Projekt sa zameriava na bezpečnosť detí a mládeže, najmä na riziká internetu, mobilov a nových technológií. Pre nižšiu vekovú kategóriu detí projekt pôsobí ako prevencia, mládeži vtipne nastavuje zrkadlo ich nevhodného správania sa a dospelých chce projekt poučiť.  

Navigácia

   
 

 

Zdroj:https://sk.sheeplive.eu/

OBĽÚBENÉ ODKAZY

 

Zodpovedne.sk - projekt zameraný na bezpečnejšie a zodpovednejšie využívanie internetu predovšetkým zo strany detí a mladých ľudí

Stopline.sk - národné centrum pre nahlasovanie nezákonného obsahu a činností na internete s dôrazom na ochranu detí a mládeže

Pomoc.sk - združená linka pomoci, súčasť projektu Zodpovedne.sk

Bezpecnenainternete.sk - projekt, ktorého hlavným cieľom je predstaviť základné princípy bezpečnosti pri práci s počítačom

Je internet pre deti nebezpečný? (Mgr. Monika Gregussová, VÚDPAP)

Čo tínedžeri na tom Facebooku vidia?! (PhDr. Jarmila Tomková, VÚDPAP)

Kyberšikanovanie

 

Tieto odkazy sú odporučené  "Centrálnym informačným portálom rezortu školstva"