Plán prevencie 2019-20 (1).docx (49476)
 

 

 

Plán koordinátora prevencie je variabilný a v prípade potreby bude upravený alebo doplnený.

 

PREVENCIA V PRAXI,

tak sa nazýva projekt, v rámci ktorého sa zrealizoval výskum na základných a stredných školách, zameraný na zisťovanie zneužívania návykových látok zo strany detí a mladých ľudí. Niektoré výsledky sú alarmujúce, preto by som sa chcela s vami- ako našimi partnermi podeliť o materiály, ktoré som získala na stretnutí koordinátorov prevencie- od jedného z autorov výskumu PhDr. Jaroslava Rakučáka. (Druhou spoluautorkou tohto výskumu je PhDr. Angela Almašiová, Katedra verejnej správy a sociálnych služieb, PF KU v Ružomberku)

 

 

 

 

Ak sa zamyslíte nad tým čo ste prečítali, jednoznačne bez našej vzájomnej spolupráce: škola- rodič, tieto problémy nie je možné eliminovať.

Preto, ak by ste u svojho dieťaťa, (či jeho spolužiakov,) pozorovali nejaké zmeny, ktoré by mohli byť ranným znakom závislosti, šikanovania, alebo iných problémov, prosím, aby ste to oznámili vedeniu školy, výchovnému poradcovi Mgr. Martinovi Fabianovi, triednej učiteľke alebo nám.

Koordinátorky prevencie: PaedDr. Eva Nováková, Mgr. Viera Sleziaková